Oct 11, 2014

GPS lamps and the (in)visible landscape of the networked citySatellite Lamps is a project investigating one of the most important contemporary infrastructures, the Global Positioning System or GPS. It’s a project curated by Einar Sneve Martinussen, Jørn Knutsen and Timo Arnall as part of the Yourban research project at the Oslo School of Architecture and Design and continues their previous work on revealing the materials of technologies that started in 2009 with RFID and Immaterials: Light Painting Wifi. The project uses Arduinoextensively, and is also thoroughly documented:
GPS is widely used yet it’s invisible and few of us really have any idea of how it works or how it inhabits our everyday environments. We created a series of Lamps that change brightness according to the accuracy of received GPS signals, and when we photograph them as timelapse films, we start to get a picture of how these signals behave in actual urban spaces.
Arduino Blog

Apr 10, 2014

Alter Bahnhof Video WalkAlter Bahnhof Video Walk er designet for den gamle jernbanestasjonen i Kassel, Tyskland som en del av dOCUMENTA (13). Deltakerne får låne en iPod og hodetelefoner fog blir deretter ledet gjennom stasjonen av en kommentarstemme.

Mar 19, 2014

Estimote beacon hackathon

Assembl.us’s app works with a Beacon placed inside a conference room. It’s integrated with a digital schedule and booking system so as to notify you about any upcoming meetings. Head to Assembl.us website to learn more.

BiggerBox came in second with a cool app for helping shoppers get better control of their mall trips, especially to places like IKEA, where sometimes your cart is the size of a sedan. Learn more about how BiggerBox makes Reality Matter right here.Reality matters — Estimote apps rock the largest beacon hackathon to date

blog.estimote.com

Feb 3, 2014

Festivaler og turisme som Performing Places

Når begrepet performance står sentralt i denne denne forskningsrapporten, er for å vise at både  festivaler og turisme kan forstås som iscenesatt aktivitet, langs en skala fra den rituelle og avgrensede stedsbruken, til den heterogene og mangfoldige stedsbruken. Begrepet performance, som ekspressiv og utfoldende menneskelig handling, kan gi oss bedre innsikt i prosesser som bidrar til at steder både blir sosialt konstruert, «brukt» og opplevd (Thrift & Dewsbury 2000, Carlson 2004).
/../
Mennesker tilskriver steder betydning og mening i skjæringspunktet  mellom de verdier og holdninger (kontekstuelle forutsetning) de bringer med seg, og graden av åpenhet og følelsesmessig involvering i slike møter. Steder får dermed en sterk privat karakter knyttet til personliggjøringen av dem, noe som kommer til uttrykk i begreper som stedstilhørighet og stedstilknytning, «sense of place». Performance som inngang til studier av festivaler og turisme gir også mulighet for fange «nåets» eller det umiddelbare levde livets geografi, noe som ofte har blitt oversett i konvensjonelle geografiske studier.