Jan 29, 2010

EU to monitor deviant behaviour in anti-terrorism fight

The EU is funding ambitious programmes to monitor human behaviour in the fight against crime and terrorism. Some people are afraid this will turn us all into suspects.

Say you are a frequent flier and you check in faster than most people. A network of advanced cameras at the airport can measure your speed and alert the control room. The system knows terrorists tend to be nervous and almost never stop for coffee. This makes a speedy traveller a suspicious traveller.

You may also want to think twice about using the airport bathroom more than once. There is a good chance you will be picked out for an extensive security check.

These are some of the things being studied by an EU-funded project for detecting suspicious behaviour, Adabts (Automatic Detection of Abnormal Behaviour and Threats in Crowded Spaces.)

nrc.nl - International - Europe

Vil avsløre "unormal" atferd

Avanserte algoritmer, videoovervåkningsutstyr og grafikkprosessorer står sentralt i forskningsprosjektet ADABTS (Automatic Detection of Abnormal Behaviour and Threats in crowded Spaces).

- Tanken bak ADABTS er å avdekke unormal atferd på offentlige steder der det ferdes mye folk. Slike steder kan ha mange videokameraer, men det kan være vanskelig for kameraoperatørene å følge med på alt, sier forskningssjef Mats Carlin, som leder Sintef IKTs avdeling for optiske målesystemer og dataanalyse, til digi.no.

Løsningen skal for eksempel kunne fange opp situasjoner der personer ferdes i forbudte områder, eller om noen begynner å løpe på en flyplass.

Ifølge Carlin skal man bygge et system som fanger opp slåsskamp på en idrettsarena, om noen skriker, glass som knuser eller personer som agerer voldsomt.

digi.no : Juss & samfunn

Jan 14, 2010

Blinkenlights StereoscopeYouTube - Blinkenlights Stereoscope

Siftables, the toy blocks that thinkMIT grad student David Merrill demos Siftables -- cookie-sized, computerized tiles you can stack and shuffle in your hands. These future-toys can do math, play music, and talk to their friends, too. Is this the next thing in hands-on learning?

YouTube - David Merrill

Jan 4, 2010

Presentasjon - seminar kunstfagdidaktikkMed vekt på tre av de opprinnelige delprosjektene:

1. Space to place – locus and platea ( TEORI )
Tar utgangspunkt i skillet mellom locus og platea,
begreper som tradisjonelt har vært brukt om fysisk rom, men som også er anvendbare for å beskrive egenskaper ved virtuelle rom.

Diskutere og eksemplifisere møter mellom fysisk og virtuelt rom, også i vekslende virkeligheter (Augmented Reality).

Med dette som utgangspunkt vil en arbeide med en stedsontologi, som et utgangspunkt for å diskutere ulike former for stedsdannelse.

2. Visual expressions and space ( EMPIRI )
Undersøke hvordan ulike visuelle uttrykk påvirker de inntrykkene som brukerne danner seg i møtet med visuelle stedsbaserte uttrykk.

Estetiske uttrykk i fysiske rom, spesielt "uautorisert" gatekunst, uttrykk som ofte er i dialog med, men også i opposisjon til, kommersielle uttrykksformer, som reklame, og autorisert utsmykning av et byrom.

Som et supplement til artikler og presentasjoner tar vi sikte på å formidle funn fra delprosjektet i form av en utstilling, både i et fysisk lokale og på egne nettsider.
Hvordan romlige, nettbaserte uttrykk blir brukt for å uttrykke tilhørighet til et sted, og beskrive hvordan slike steder fremstilles.

Bruk av Memoz og andre systemer for spatial publisering. Systemene gjør det mulig å kombinere egenskaper som en kjenner fra personlige publiseringsformer, som weblogger (kommentarfunksjoner), wikier (samarbeid om felles produkt), samt geografiske informasjonssystemer (kobling til sted).

3. How Places Learn ( ANALYSE )
Hvordan ulike teknologier knyttet til vekslende virkeligheter er med på å utvikle et steds innhold over tid, spesielt med tanke på samvirket mellom digitalt medierte uttrykk og et byrom.

Mobile enheters innvirkning på forståelsen av et sted, og som bindeledd mellom virtuelle og fysiske representasjoner.

Hierarki der et definerende arkitektonisk element betraktes ut fra samvirket mellom en rekke delelementer – en bys visuelle struktur sammelignet med hvordan vi orienterer oss i en digital tekst.

Forbindelser mellom fysiske og virtuelle omgivelser.
Endringssykluser / variasjonsgrader
 • Kontekst
  – koblinger mellom forskjellige steder (fysiske og virtuelle)

 • Struktur
  – koblinger mellom elementer innen et sted.

 • Innhold
  – det fysiske og virtuelle elementenes form.

 • Plassering
  – elementenes plassering (fysisk og virtuelt)