Jun 16, 2009

Stedskunstens retorikk

På samme måte som ordet «estetikk», er «sted» et ord arkitekter stadig vender tilbake til og benytter seg av i den retorikken vi omgir vårt daglige virke med. Særlig i diskusjoner der man skal argumentere for arkitekturens verdi, som for eksempel i møte med oppdragsgivere eller lokale myndigheter. Da bruker vi uttrykk som «stedets kvaliteter», «stedstilhørighet», «stedsutvikling». Til og med «stedskunst». Men hva er et sted? Er det en samling ulike objektive kvaliteter som knytter seg til et bestemt geografisk punkt, og som man kan analysere seg frem til ved en såkalt «stedsanalyse»? Eller er det et sekkebegrep som kan romme et antall subjektivt utvalgte deler av en opplevelse, som man kan benytte seg av i beskrivelsen av et prosjekt for å få sine samarbeidspartnere til å nikke gjenkjennende?

«Stedsutvikling» er også et av de operative begrepene som er begynt å dukke opp i diskusjonene om en ny norsk arkitekturpolitikk. Det lyder jo som et område der politikere og fagpersoner kan møtes. På Norsk Forms hjemmesider siteres p.t. Kultur- og kirkeminister Trond Giske, som ved åpningen av den nylig avholdte arkitekturpolitikkonferansen skal ha uttalt at «God arkitektur kan gjøre mirakler for et sted». Det han faktisk sa, hvis man hører på åpningstalen som også er lagt ut, var: «God arkitektur og planlegging kan gjøre mirakler for et område.» Område. Omgivelser. Sted. Kanskje ordvalget ikke spiller noen rolle. Men det er interessant at ordet «sted» stadig vekk sniker seg til en fremtredende plass i diskusjonen.

Arkitektur N nr. 04/2009 | NAL

Jun 12, 2009

Ubuild.dk

U_build er arbeidstittelen på et ambisiøst dansk utviklingsprosjekt som tar mål av seg å forenee byggeindustrien med spillbransjen for å skape en innovativt digitalt "prosess og dialogverktøy" for bygging.

Visjonen er at verktøyet kan bli en plattform for en kostnadseffektiv og ambisiøse brukerdeltagelse, som optimalisere utvikling og beslutningsunderlag for komplekse byggesager på tvers av verdikjeden.

Videre kan det øke kvaliteten på det ferdige bygget, og danne grunnlag for brukerdrevet innovasjon i stor skala - både når det gjelder de enkelte byggene og byen som de inngår som en del av.

Ubuild.dk

Jun 3, 2009

Project Natal

Microsofts Project Natal ser svært interessant ut, selv for en som ikke er særlig interessert i spill. Microsoft lagt ut en video viser hvordan dette virker:

Project Natal registrerer bevegelser, og ser i første omgang ut til å være en erstatning for de spillkontrollerne vi kjenner i dag.

Men hva er interessant med dette for en som ikke spiller? Jo, dersom kameraet faktisk er så presist som det loves, så burde det kunne benyttes ting jeg synes er spennede: For eksempel motion capturing og match moving for hvermansen. Dessuten bør det kunne realisere grensesnitt som vi har ventet på en stund....